"Kancelaria adwokacka"

Od początku istnienia Kancelarii celem wspólników było stworzenie na rynku lokalnym wszechstronnej firmy prawniczej zdolnej do świadczenia firmom i przedsiębiorcom profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Poprzez udział w realizacji szeregu znaczących projektów o zasięgu ogólnopolskim wspólnicy i współpracownicy Kancelarii nabyli doświadczenia niezbędnego do oferowania usług prawniczych o najwyższej jakości.

skuteczna windykacja na terenie austrii

Jak przeprowadzić windykację w Austrii

Jak przeprowadzić windykację w Austrii

Wiele firm współpracuje z przedsiębiorstwami, które prowadzą działalność gospodarczą poza granicami naszego kraju. Problem pojawia się w przypadku, gdy taki zakład opóźnia się z wykonaniem zobowiązań umownych. W takiej sytuacji niezbędne jest skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej. Zajmuje się ona ściąganiem wierzytelności, które są stwierdzone wyrokiem bądź prawomocnym nakazem zapłaty. Duże znaczenie ma fakt, że uzyskanie tytułu egzekucyjnego nie jest zbyt trudne. Wielu przedsiębiorców decyduje się również na sprzedaż swojej wierzytelności firmie, która zajmuje się ściąganiem długów. Egzekucja wierzytelności w Austrii ma wtedy większe znaczenie dla samego przedsiębiorcy. Trzeba się jednak liczyć z faktem, że pierwotny wierzyciel uzyskuje wtedy jedynie część kwoty, którą miał otrzymać. Cały artykuł

Jak przeprowadzić windykację w Austrii

Jak przeprowadzić windykację w Austrii Cały artykuł