"Kancelaria adwokacka"

Od początku istnienia Kancelarii celem wspólników było stworzenie na rynku lokalnym wszechstronnej firmy prawniczej zdolnej do świadczenia firmom i przedsiębiorcom profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Poprzez udział w realizacji szeregu znaczących projektów o zasięgu ogólnopolskim wspólnicy i współpracownicy Kancelarii nabyli doświadczenia niezbędnego do oferowania usług prawniczych o najwyższej jakości.

prawo rodzinne

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Coraz więcej wieloletnich par decyduje się na zakończenie związku małżeńskiego w sądzie. Wzrost liczby rozwodów w Polsce, wynika głównie ze zmian kulturowych, które spowodowały, że rozwody są powszechnie akceptowane, a osoby, które się na nie decydują nie są odrzucane przez innych ludzi. Rozwody najczęściej przebiegają szybko i sprawnie, gdyż większość małżonków chce zakończyć swój związek w jak najkrótszym czasie. Niekiedy zdarza się jednak, że jedna ze stron postępowania chce, by w orzeczeniu znalazł się zapis o poniesieniu całkowitej winy za rozpad małżeństwa przez przyszłego eksmęża lub eksżonę. W takich przypadkach niezbędne jest przedstawienie dowodów, które potwierdziłyby, że tylko jedno z małżonków dopuściło się czynów, które zniszczyły więź pomiędzy partnerami i że druga strona jest niewinna. Przedstawienie dowodów obarczających winą za rozpad małżeństwa tylko jedną stronę postępowania, wbrew pozorom nie jest proste. Nie wystarczy bowiem przyjść do sądu i oświadczyć, że mąż jest alkoholikiem lub że żona dopuściła się zdrady. Nawet, jeśli nasze oświadczenie jest prawdziwe, sąd zażąda od nas przedstawienia świadków, dokumentów itp. Ważne jest więc zgromadzenie solidnych dowodów przeciwko małżonkowi oraz wybranie osób, których zeznania będą uznane przez sąd za wiarygodne. W przygotowaniu się do rozprawy może nam pomóc adwokat. Jego wsparcie może okazać się kluczowe dla uzyskania korzystnego dla nas wyroku. Należy jednak zadbać, by naszą sprawę prowadził najlepszy, który należycie przeanalizuje naszą sytuację małżeńską i wskaże, jakie dowody powinniśmy zgromadzić. Dzięki usługom adwokackim nawet trudna sprawa rozwodowa może zakończyć się w krótkim czasie. Ponadto adwokat może pomóc w napisaniu pozwu rozwodowego, pozwu o ewentualne alimenty dla małoletnich dzieci czy też pozwu o ustalenie kontaktów z nimi. Więcej poczytasz na tej stronie Cały artykuł

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie Cały artykuł